Logo

DOKŁADNOŚĆ I DOŚWIADCZENIE


NOMAG S.C.

Elementy Ciśnieniowe

Elementy wykonujemy wg katalogów KER, CHEMAR, norm krajowych oraz zagranicznych jak również wg dokumentacji powierzonej.Na wykonywane elementy wystawiamy poświadczenia wykonania, załączamy świadectwa odbioru na materiał wyjściowy (3.1.) oraz protokoły z wykonywanych badań (laboratoria z upr.UDT)Zakład posiada uprawnienia Urządu Dozoru Technicznego w Dąbrownie Górniczej na wykonawstwo elementów Urządzeń Ciśnieniowych I Bezciśnieniowych (nr uprawnień UC-05-59-E/1-10)Kontakt ☎

 • Piotr Wilczek tel. 608096586
 • Józef Golik tel. 608686805
 • fax/tel: +48 32 2527074
 • tel. +48 32 2527074
 • mail: nomag@nomag.org
 • omnie

  Łuk Segmentowy

  więcej...
  zdjecie

  Łuki Gładkie

  wiecej...
  zdjecie

  Lejki Spustowe

  wiecej...
  zdjecie

  Ługi gięte z nakładką z ceownika

  wiecej...